Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9378 – Apax Partners/GNB) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)