Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9378 – Apax Partners / GNB) (Dokuments attiecas uz EEZ.)