Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9378 – Apax Partners / GNB) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)