Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9378 — Apax Partners/GNB) (EØS-relevant tekst.)