87/121/EØF: Kommissionens beslutning af 16. januar 1987 om bemyndigelse af Den portugisiske Republik til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af motorcykler, der har oprindelse i Japan og er overgået til fri omsætning i en anden af medlemsstaterne (Kun den portugisiske udgave er autentisk)