A Tanács (EU) 2020/2137 határozata (2020. december 15.) az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott CARIFORUM–EU Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságban a szolgáltatásokkal foglalkozó különbizottság létrehozása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról