Rådets afgørelse (EU) 2020/2137 af 15. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Handel og Udvikling Cariforum-EU nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, til nedsættelsen af et særligt udvalg for tjenesteydelser