Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2137, ze dne 15. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj zřízeném Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro služby