Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2219 van de Commissie van 22 december 2020 betreffende de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, en teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9590) (Voor de EER relevante tekst)