BESLUTNING OM EUROPA-PARLAMENTETS OG KOMMISSIONENS INDBYRDES FORBINDELSER INDEN FOR TRAKTATERNES INSTITUTIONELLE RAMME