87/443/EØF: Kommissionens afgørelse af 30. juli 1987 om ændring af et tilsagn og om godtagelse af et tilsagn i forbindelse med den fornyede antidumpingundersøgelse vedrørende importen af kobbersulfat med oprindelse i henholdsvis Polen og Sovjetunionen og om afslutning af undersøgelsen for disse landes vedkommende