Berigtigelse til meddelelse om almindelige udvælgelsesprøver EPSO/AD/227-228-229/11 ( EUT C 271 A af 14.9.2011 )