Kommissionens forordning (EØF) nr. 537/80 af 3. marts 1980 om ændring af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren