SAMSTEMMENDE UDTALELSER Nr. 9/82 afgivet af Rådet i henhold til artikel 56, stk. 2, litra a), i traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab for at gøre det muligt for Kommissionen at yde følgende omstillingslån for at sikre en produktiv genbeskæftigelse af tidligere arbejdstagere i Det europæiske Kul- og Stålfællesskab: 500 mio bfrs (ca. 12,034 mio ECU) til Usines à tubes de la Meuse SA, Belgien, til et projekt i Flémalle (provinsen Liège)