SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1598/86 AF ERNEST GLINNE TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS MEDLEMSLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: DE TOLVS HOLDNING TIL UNIFIL - STYRKENS MISSION I LIBANON