Kommissionens forordning (EØF) nr. 2840/87 af 23. september 1987 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1092/87