Rådets forordning (EØF) nr. 887/89 af 5. april 1989 om tredje ændring af forordning (EØF) nr. 1866/86 om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund