De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 201, 9. august 1996