DOKUMENTER VEDROERENDE KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTROEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, AKT VEDROERENDE VILKAARENE FOR KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTRAEDELSE OG TILPASNINGERNE AF TRAKTATERNE, ARTIKEL 101