Kommissionens forordning (EØF) nr. 3695/85 af 23. december 1985 om fastsættelse af prolongationspræmien for visse fiskerivarer for fangstsæsonen 1985