2009/310/ES: Odločba Komisije z dne 2. aprila 2009 o odobritvi prošenj Cipra, Malte, Avstrije, Romunije in Slovaške, da obveznost priprave načrta o upravljanju staležev jegulj v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1100/2007 zanje ne velja (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2231)