2009/310/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2009 , kterým se schvalují žádosti Kypru, Malty, Rakouska, Rumunska a Slovenska o výjimku z povinnosti vypracovat plán řízení stavu úhořů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1100/2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 2231)