Østre Landsret, 15. afdeling, kendelse af 18/01/2012