Kommissionens forordning (EØF) nr. 2061/87 af 13. juli 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for olieholdige frø