Sag C-156/10 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. december 2010 — Karen Goncharov mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og DSB (Appel — EF-varemærker — varemærker, der består af akronymer — det ældre varemærke DSB — ordmærket »DSBW« — indsigelsessag — relativ registreringshindring — undersøgelse af risikoen for forveksling — visuel lighed — fonetisk lighed — afvisning — vurdering af de faktiske omstændigheder)