KOMMISSIONENS BESLUTNING EKSF OM AENDRING AF BESLUTNING 73/287/EKSF AF 15. JULI 1973 OM KOKSKUL OG KOKS TIL FAELLESSKABETS STAALINDUSTRI ( ORDNINGEN FOR KOKSKUL )