Forenede sager T-456/05 og T-457/05: Rettens dom af 28. april 2010 — Gütermann og Zwicky mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for industritråd — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — bøder — overtrædelsens grovhed — konkret indvirkning på markedet — overtrædelsens varighed — formildende omstændigheder — samarbejde under den administrative procedure — proportionalitet — retningslinjer for beregning af bødebeløbet)