Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/805, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, tehoaineen flatsasulfuroni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$