Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En stærkere målretning af støtten til landbrugere i områder med naturbetingede ulemper {SEK(2009) 449} {SEK(2009) 450} {SEK(2009) 451}