Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 282, 18 ta' Settembru 2012