Kommissionens forordning (EØF) nr. 2351/80 af 10. september 1980 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes