Rådets forordning (EØF) nr. 2119/83 af 25. juli 1983 om forhøjelse med 25 % af de begrænsninger for arbejder, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 269/79 om indførelse af en fælles foranstaltning inden for skovbruget i visse middelhavsområder i Fællesskabet