Sag 191/81: Sag anlagt den 22. juni 1981 af Onno Plug mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber