Sprawa C-484/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Novom Zagrebu – Chorwacja) – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 — Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych — Wymagania dotyczące nadania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego — Pojęcie „sądu” — Notariusz, który wydał nakaz egzekucyjny w oparciu o „dokument autentyczny” — Dokument urzędowy]