Sag C-484/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 9. marts 2017 — Ibrica Zulfikarpašić mod Slaven Gajer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Općinski sud u Novom Zagrebu — Kroatien) (Præjudiciel forelæggelse — samarbejde om civilretlige spørgsmål — forordning (EF) nr. 805/2004 — europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav — betingelser for attestering som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument — begrebet »ret« — notar, der har udstedt en fuldbyrdelsesordre på grundlag af et »autentisk dokument« — officielt bekræftet dokument)