Věc C-484/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Općinski sud u Novom Zagrebu – Chorvatsko) – Ibrica Zulfikarpašić v. Slaven Gajer „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 805/2004 — Evropský exekuční titul pro nesporné nároky — Podmínky pro potvrzení evropského exekučního titulu — Pojem ‚soud‘ — Notář, který vydal usnesení o nařízení exekuce na základě ‚veřejné listiny‘ — Úřední listina“