Kommissionens beslutning af 28. oktober 1982 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 2416/82 omhandlede licitation