Skriftlig forespørgsel E-3198/10 af Charles Tannock (ECR) til Kommissionen. Stammefolket Dongria Kongh og bauxitaflejringer i Orissa, Indien