Skriftlig forespørgsel E-000440/11 Oreste Rossi (EFD) til Kommissionen. EU‑bidrag betalt og EU‑finansieringer modtaget af Italien i 2010