Kommissionens beslutning af 7. september 1983 om EF-kontrolkomiteen for anvendelse af handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg (83/471/EØF)