2011/660/: Rådets beslut av den 3 oktober 2011 om utnämning av sex polska ledamöter och sex polska suppleanter i Regionkommittén