2011/660/: Besluit van de Raad van 3 oktober 2011 houdende benoeming van zes Poolse leden en zes Poolse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio’s