2011/660/: Rådets afgørelse af 3. oktober 2011 om beskikkelse af seks polske medlemmer af og seks polske suppleanter til Regionsudvalget