2011/660/ЕС: Решение на Съвета от 3 октомври 2011 година за назначаване на шестима членове от Полша и шестима заместник-членове от Полша в Комитета на регионите