Skriftlig forespørgsel E-7448/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Bredbånd til alle borgere