Skriftlig forespørgsel E-002982/11 Diogo Feio (PPE) til Kommissionen. Platform mod fattigdom og spareforanstaltninger