Kommissionens beslutning nr. 2571/83/EKSF af 13. september 1983 om fastsættelse af reduktionssatser for fjerde kvartal af 1983 i forbindelse med beslutning nr. 2177/83/EKSF om forlængelse af en overvågningsordning og et system for produktionskvoter for visse produkter for virksomhederne i jern- og stålindustrien