SPOERGSMAAL NR. 43 AF ROELANTS DU VIVIER (H-736/85) TIL KOMMISSIONEN: FOEDEVARESITUATIONEN I SAHEL