Kommissionens forordning (EØF) nr. 2447/87 af 13. august 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug