88/312/EØF: Kommissionens beslutning af 11. december 1987 om godkendelse af et integreret middelhavsprogram for De Ægæiske Øer (Kun den graeske udgave er autentisk)